GDPR
MedNatures integritetspolicy är att enbart notera och föra dataregister som innehåller namn, adress, telefonnummer och mejladress.
Det är de uppgifter vi behöver för att kunna leverera beställda varor samt nå kunder via mejl eller telefon.
Vi förpliktar oss att inte lämna sammanställningar eller uppgifter över våra kunder  till någon annan leverantör.
Kund som önskar att vi raderar dess uppgifter efter fullföljd leverans skall meddela oss detta i ett mail.

 

Kontakta MedNature:

E-mail: info@mednature.se