hanssimonMitt namn är Hans Hindersson.

År 2012 fick jag av professor Karl Arfors, tidigare forskningschef i Sverige och USA för ett läkemedelsföretag, boken ”Outsmart Your Cancer” skriven av Tanya Harter Pierce. Efter att ha sträckläst den satt jag med massor av nya intryck om hur jag kunde åtgärda den inflammatoriska sjukdom jag hade sedan år 2004.

Eftersom jag tyckte att boken var så bra, ville jag gärna att andra skulle kunna ta del av den. Därför har jag sett till att få boken översatt och utgiven även på svenska… ”Överlista din cancer”.

Jag har även startat MedNature Sweden AB där vi i dag säljer ”Överlista din cancer” och kosttillskott som med fördel även kan användas i förebyggande syfte för att undvika inflammatoriska sjukdomar.

Du känner förmodligen till att stora mängder kolhydrater i en del fall kan leda till inflammatoriska sjukdomar. Även om detta inte är vetenskapligt bevisat ännu, informerar vi våra kunder om hur vi bör äta och dricka för att öka våra chanser till ett långt och friskt liv.

Sollentuna, nov 2015; Hans Hindersson

I den följande texten eftersträvar vi att följa nu gällande bestämmelser om att inte på otillbörligt sätt beskriva fördelarna med de produkter vi marknadsför.

Läs mer om boken Outsmart Your Cancer” på författaren Tanya Harter Pierce egen hemsida:

http://outsmartyourcancer.com