Den amerikanska psykologen och skribenten Tanya Harter Pierce, har i denna bok kartlagt en mängd alternativa behandlingsmetoder, bland annat med Protocel®. Boken tar även upp allmänna hälsofrågor, vilka ämnen i miljön och i oss själva som kan vara bidragande orsaker till ohälsa.
Läs mer om boken på författarens hemsida:

www.outsmartyourcancer.com