Vi som vill hålla sjukdomar borta skall undvika snabba kolhydrater.

För att undvika snabba kolhydrater i sin kost ska man äta grönsaker som broccoli, blomkål och brysselkål, då dessa innehåller nyttiga kolhydrater som har en långsam nedbrytning. Livsmedel man kan minimera eller exkludera är alla kolhydrater eller sockerkedjor som bryts ner till glukos, t.ex. bröd, potatis, pasta och ris.

I boken Överlista din cancer står det angivet att honung går att äta. Tyvärr är detta fel. Professor Karl E Arfors, som vi har ett samarbete med, har uppmärksammat att honung i alla dess former (även s.k. medicinsk honung) är en oerhört söt produkt som nästan enbart är uppbyggd av glukos och fruktos.

Professor Karl Arfors förser oss kontinuerligt med värdefulla råd om kost för att förebygga cancer, MS, Alzheimer m. fl. inflammatoriska sjukdomar samt befrämja “ett långt liv”. Karl har tagit fram ett kompendium om kost som du kan ladda ner här!

Länk: Kompendium om kost